Stužková slávnosť
Foto: Milan Mlynarčík

Pomaly nám začína stužkárske obdobie, tak som sa rozhodol dnes napísať článok, ako takáto stužková slávnosť prebieha. Stužková slávnosť je ako keby slávnostné lúčenie sa so školou. Aspoň ja som to tak vnímal. 🙂 Veľa študentov rieši stužkovú slávnosť a určite by radi vedeli, ako takáto slávnosť prebieha. Predsa je to taktiež dôležitá udalosť v živote každého človeka. Tak poďme sa pozrieť na to, ako by mala prebiehať.

Stužkovanie študentov

Na začiatku slávnosti prebieha nástup študentov. Po nástupe moderátor (študent) vyzve študenta, aby predniesol úvodný príhovor. Po skončení úvodného príhovoru moderátor pozve riaditeľa školy, aby vykonal slávnostní ceremoniál. Určite si študentov, ktorí pôjdu po riaditeľa a triedneho profesora. Následne študent, ktorý je na to určený odovzdá šerpu riaditeľovi a to isté vykoná riaditeľ a odovzdá šerpu triednemu profesorovi. Riaditeľ prednesie svoj príhovor a po riaditeľovi takisto aj triedny profesor. Po týchto príhovoroch nasleduje stužkovanie študentov. Stužky pripína triedny profesor na ľavú stranu hrude žiaka. Keď sa pripnú všetky stužky, tak študenti začnú spievať študentskú hymnuGaudeamus igitur.

Potom, ako študenti dospievajú moderátor požiada zástupcu rodičov, aby taktiež povedal pár slov. Po príhovore nasleduje prípitok študentov a všetkých zúčastnených na stužkovej slávnosti.

Foto: Milan Mlynarčík

Spoločenské tance:

Spoločenské tance nasledujú hneď po úvodnom programe. Ako prvý tanec začína profesorský tanec ďalej rodičovský tanec a nakoniec stužkársky tanec. Po týchto tancoch nasleduje večera. Medzi večerou a programom, ktorí si študenti pripravili prebieha voľná zábava.

Program:

Foto: Milan Mlynarčík

Program, ktorý majú študenti už dopredu pripravený pozostáva z rôznych vtipných scénok. To, aké scénky si pripravia študenti, tak to už nechám na nich. Po programe nasleduje voľná zábava.

Polnočný súd:

Polnočný súd začína pred častuškami. Táto scénka je o tom, že študenti dohadujú s triednym profesorom nové podmienky napr: príchodu do školy alebo keď študent chýba, ako sa bude ospravedlňovať jeho neprítomnosť. Úlohou študentov je získať podpis od triedneho. Viac o tom, ako prebieha polnočný súd nájdete TU.

Častušky:

Foto: Milan Mlynarčík

Program častušiek začína takisto, ako v úvode stužkovej nástupom študentov. Po nástupe moderátor povie krátky príhovor a postupne hovorí mená študentov. Tí vystupujú z radu a zapália si sviečku. Počas pálenia sviečky sa číta vtipná básnička, ktorá v krátkosti vystihuje študenta, aký je a ako ho vnímajú jeho spolužiaci. Po pripálení sviečky sa napijú z džbánu, kde je naliate šampanské a znova sa zaradia do radu. Po skončení tohto aktu, ak ešte ostane v džbáne šampanské, tak sa dopije. Potom sa džbán zabalí do obrusu a triedny profesor/ka džbán rozbije. Každý študent si z rozbitého džbánu zoberie jeden črep a spoločne sfúknu sviečky, ktoré si pripálili. Na konci tohto programu študenti dávajú dar pre triedneho profesora/ku.

Po tomto programe nasleduje voľná zábava.

Verím že Vám tento článok pomôže a Vaša stužková slávnosť prebehne hladko, bez nejakých ťažkostí a problémov.