Dátum: 21.Jul.2018

Miesto obradu: Kostol Nanebovzatia Panny Márie Ľubica

Miesto oslavy: Reštaurácia Fantázia

Mesto: Ľubica

Kamera: Ján Zoričák, Martin Bagar

Strih: Ján Zoričák

Hudba: Skupina Rytmix