Dátum: 23.Jul.2016

Miesto obradu: Kostol Všetkých svätých Bijacovce

Miesto oslavy: Kultúrny dom Studenec

Mesto: Bijacovce

Kamera: Ján Zoričák

Strih: Ján Zoričák

Fotograf: Jozef Brajer