Dátum: 7.Jan.2017

Miesto obradu: Kostol sv. Mikuláša Lendak

Miesto oslavy: Reštaurácia Hučava

Mesto: Tatranská kotlina

Kamera: Ján Zoričák

Strih: Ján Zoričák