Dátum: 21.Aug.2021

Miesto obradu: Kostol Všetkých svätých

Miesto oslavy: Kultúrny dom

Mesto: Bijacovce

Kamera: Ján Zoričák, Viktória Zoričáková

Strih: Ján Zoričák

Fotograf: Daniel Faix

Hudba: Hudobná skupina Fantasic