Dátum: 12.Jun.2021

Miesto obradu: Kostol svätého Kríža Kežmarok

Miesto oslavy: Čierny orol Ľubica

Mesto: Kežmarok

Kamera: Ján Zoričák, Viktória Bartková

Strih: Ján Zoričák

Fotograf: Ján Kamody Photography

Hudba: Hudobná skupina AMOR