Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Vašich údajov je pre mňa veľmi dôležitá, a preto plne prebieha v súlade s GDPR. Mojim cieľom je aby Vaše údaje boli u mňa v bezpečí. To všetko samozrejme na základe Vášho súhlasu.


Osobné údaje budem spracovávať za týmto účelom:
• Aby som na základe objednávky produktu na stránke www.gsvideo.sk mohol vystaviť zálohovú faktúru alebo faktúru.
• Aby som Vás mohol informovať o nových článkoch na blogu, ako aj o e-booku, ktorý som napísal.


Aké osobné údaje potrebujem k tomu, aby som Vám mohol vystaviť zálohovú faktúru alebo faktúru?
Potrebujem Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, na účel vystavenia zálohovej faktúry alebo faktúry.
Email: Na komunikáciu s Vami, ako zákazníkom, doručenie zálohovej faktúry alebo faktúry.
Mobilné číslo: Za účelom oznámiť Vám doručenie zálohovej faktúry alebo faktúry.


Aké osobné údaje potrebujem k tomu, aby som Vás mohol informovať o nových článkoch a e-booku?
Potrebujem Vaše meno a emailovú adresu, na účel oslovenia a zaslania emailu o novom článku na blogu stránky www.gsvideo.sk. Emaily budú obsahovať informácie o svadbách, stužkových slávnostiach a iných spoločenských udalostiach. Takisto Vám príde email o e-booku, ktorý som napísal na základe svojich dlhoročných skúseností (z natáčania) zo svadieb.

Vaše údaje budú v bezpečí!
Vaše údaje nikdy neposkytnem tretej strane. Takisto ako Vy nemám rád spam a tak všetky moje e-maily obsahujú odhlasovací odkaz. To je pre prípad, kedy už Vás moje e-maily nebudú zaujímať.


Kto presne zhromažďuje Vaše údaje?
Údaje zhromažďujem ja osobne, Ján Zoričák (Golden Star Video), SZČO so sídlom Sídl. Pri prameni 1369/21, 054 01 Levoča IČO: 47056193, registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 1865.
V prípade, že použijete odhlasovací odkaz alebo napíšete na info@gsvideo.sk informáciu o tom, že si neprajete dostávať žiadne ďalšie správy, dôjde k trvalému zmazaniu Vašich osobných údajov. Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa odo mňa dostávajú Vaše údaje je Smartemailing a ISSET s. r. o. (faktúry online). Od 25.05.2018 mám s nimi uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu v nimi navrhovanom znení.


Ako dlho budem evidovať Vaše osobné údaje?
Vaše údaje budem zhromažďovať na uvedené účely po dobu 5 rokov. V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.