Svadba

Love Story

 • 1 kameraman
 • Filmovanie do 2 hod
 • Dĺžka záznamu 30 min
Viac informácií

Svadba

Classic Video

 • Príprava nevesty a ženícha
 • Sobáš
 • Dĺžka záznamu max 3 hodiny
Viac informácií

Svadba

Wedding Film

 • 3 kamery
 • Príprava nevesty a ženícha
 • Dĺžka záznamu 60 - 90 min
Viac informácií

Stužková

Mini

 • Úvod - fotoalbum
 • Stužkovanie študentov
 • Kamerovanie do 1 hod
Viac informácií

Stužková

Standard

 • 2 kamery
 • Videoklip
 • Kamerovanie do 2 hod ráno
Viac informácií

1 sväté prijímanie

Mini

 • Príchod do kostola
 • Celý kostol
 • Bez videoklipu
Viac informácií

1 sväté prijímanie

Standard

 • Nástup prvo-prijímajúcich
 • Celý kostol
 • Videoklip zo svätého prijímania
Viac informácií
 • hodinová sadzba: 7 € / hodina záznamu
 • ak má video menej ako hodinu platí minútová sadzba: 0,12 € / minúta záznamu
 • prepis z VHS na DVD, USB alebo externý HDD
 • video viem prerobiť do obľúbených formátov ako AVI, MPEG4 alebo MPEG2
 • prepis z mini DV kazety