Odobierka nevesty, odpýtavanie alebo pytačky. Takto sa volá obrad, pri ktorom sa ženích spolu s nevestou poďakujú rodičom za to, že ich vychovali do dospelosti a žiadajú rodičov o odpustenie, ak im nejako ublížili alebo ich ranili počas tejto výchovy.

Odobierka nevesty
Zdroj foto: Ján Zoričák

Odobierka sa koná ešte pred svadobným obradom. Teda predtým, ako sa snúbenci odoberú do kostola alebo na radnicu, kde prebehne sobáš.
Odpýtavanie začína tým, že svedok alebo starosta prednesie príhovor. V príhovore v mene snúbencov poďakuje rodičom a poprosí ich o odpustenie.

Úvodný príhovor:

Vážení svadobní hostia, svadobní rodičia, dovoľte mi, aby som vám v mene našich snúbencov ____________ a ____________ spoločne poďakoval za vašu starostlivosť, trpezlivosť pri výchove, že ste ich do takej krásy dobre vychovali. Milí snúbenci a poďakovali by sme teraz Vašim rodičom, za to všetko za trpezlivosť, pevné nervy a hlavne takisto aj občas tvrdú ruku, že vás s láskou a tak krásne vychovali. Teda opakujme spoločne jedno veľké, otvorené, ĎAKUJEME.

Po úvodnom príhovore môže zaznieť aj táto ďakovná pieseň.

Ďakovná pieseň:

Otec môj dobrý aj Vy moja rodná mať, prichodí sa mi od Vás odberať. Ďakujem Vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

Po tejto piesni nevesta odpytá rodičov ženícha týmito slovami: Drahí rodičia ďakujem, že ste mi vášho syna dobre vychovali a za ženícha dali.

Následne ženích odpytá rodičov nevesty týmito slovami: Drahí rodičia ďakujem, že ste mi vašu dcéru dobre vychovali a za nevestu dali.

Na znak toho, že im rodičia odpúšťajú, dajú svojim deťom krížik na čelo a pobozkajú ich na líce. Týmto sa končí odobierka nevesty a následne všetci sa odoberú do božieho chrámu alebo na radnicu, kde prebehne sobáš.

Video: Odobierka nevesty – Janka a Kristián

Bonus: Úvodný príhovor č. 2

Drahí rodičia, milá rodina. Dnešný deň je pre vaše deti __________ a __________ veľmi krásny a pamätný. Pred vstupom do božieho chrámu, aby tam prijali sviatosť manželstva Vás chcú odprosiť za všetky previnenia a prehrešky, ktorým sa voči Vám previnili. Drahí rodičia ďakujeme Vám za lásku, ktorú ste nám preukazovali a odpustite nám všetky naše nepremyslené slová alebo činy, ktorými sme Vám srdcia ranili. Prosíme o rodičovské požehnania a nech nás po celej našej púti sprevádza Vaša vrúcna rodičovská láska.

Prečítajte si aj náš ďalší článok s názvom Ako nepokaziť príchod nevesty k oltáru.